" />
podkladový obrázek

Výzva transferovým kancelářím

Výzva transferovým kancelářím

V této rubrice se postupně představí příběhy úspěšných transferů s českou stopou z různých oborů a různých forem.

Oslovujeme proto všechny transferové kanceláře, aby vybraly 3 příběhy z posledních 5 – 10 let, které buď prošly jejich rukama, nebo se s nimi dostaly do kontaktu, a stručnou informaci o nich poslaly na kontaktní e-mail transfer@vlada.gov.cz. Z nich budou některé příběhy vybrány, publicisticky zpracovány a představeny v rámci této rubriky. Cílem je ilustrovat různé cesty transferu, různé formy zhodnocení, různé obory, různé společenské dopady a rozšířit tak oblast diskuse, mluví-li se o transferu znalostí.

Informace, o které teď žádáme o vybraných třech případech, jsou:

  • označení (název) a případně odkaz na webovou stránku, kde je projekt popsán,
  • obor výzkumu,
  • forma transferu (spin-off, prodej, smluvní výzkum, výstava, veřejná politika…),
  • důvod výběru (čím je to inspirativní).

Za spolupráci děkujeme!