podkladový obrázek

Orientace byznysu na výzkum a vývoj

Vlajková aktivita:

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Revidovat nastavení daňových odpočtů na výzkum a vývoj tak, aby byly efektivní, předvídatelné a fungovaly jako motivační prvek pro vlastní investice do výzkumu a vývoje zejména u malých a středních podniků.

Podpůrná opatření:

  • Nastavit další nástroje nepřímé podpory, jako jsou opční programy pro zaměstnanecké akcie, technologické Chairs či investiční pobídky.
  • Nastavit strategii komunikace směrem k firemnímu sektoru, akcentovat spravedlivé nastavení práv k duševnímu vlastnictví a rozdělení výnosů z nich ve smluvním a kolaborativním výzkumu.
  • Ve spolupráci s asociací Transfera.cz a dalšími institucemi zpřístupnit firemnímu sektoru informace o výsledcích výzkumu podpořeného z veřejných zdrojů.