podkladový obrázek

Ekonomika poháněná vědou

Reforma transferu znalostí přináší konkrétní opatření na posílení zhodnocování vědeckých a výzkumných poznatků. Neomezuje se na úzce pojatý transfer technologií ve smyslu komerčního uplatnění technologií na trhu, ale zaměřuje se na celé spektrum oborů a různé typy zhodnocení včetně využití výsledků pro tvorbu veřejných politik. Transfer znalostí do veřejné správy má například zajišťovat finanční úspory či vyšší efektivitu.

Přestože jde o zhodnocení poznatků výzkumu obecně, cílem reformy je zejména zásadní podpora ekonomiky a tím i posílení naší konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku.

Formy transferu jsou široké: od přímé smluvní spolupráce univerzity s firemním sektorem na řešení jeho potřeb po založení vlastní spin-off firmy usilující o komercializaci objevu i ze základního výzkumu. Transfer znalostí ze základního výzkumu je podoba zhodnocení, která z principu není dopředu plánovatelná, ale svým dopadem je často mimořádně podstatná. Obdobná škála forem se může týkat nekomerčního transferu v neziskovém sektoru či transferu znalostí do veřejné správy.

Zakotvení reformy transferu – evropský kontext

  • Transfer znalostí jako podpora konkurenceschopnosti a hospodářského růstu

Zásadní evropské strategie, jejichž cílem je udržet Evropu na ekonomické mapě světa, jako jsou Nová evropská inovační agenda nebo Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi, spoléhají na schopnost využít evropské výzkumné kapacity v určitých směrech, zejména v deep-tech a zelených technologiích.

  • Transfer znalostí jako cesta ke strategické odolnosti

Bezpečnostní rizika, kterým čelíme, vyžadují v rostoucí míře excelentní výzkum a jeho využití pro praktická řešení – ať jde o důsledky AI, kvantových technologií, nebo zajištění strategické autonomie v oblastech, jako je vývoj a výroba čipů, farmak, apod.

Rámování reformy transferu

  • Jde v první řadě o změnu myšlenkového nastavení celého systému – identifikované překážky nejsou výhradně organizačně-technického charakteru, ale též věcí kultury a zvyklostí.
  • Dvě hlavní podoby transferu:
    • Science2Business – komerční využití výsledků (z pohledu výzkumné organizace formou prodeje duševního vlastnictví, licence či založení vlastní spin-off firmy),
    • Science2Policy – využití výsledků výzkumu při tvorbě veřejných politik.
  • V obou případech jde o změnu na straně nabídky, tedy výzkumných organizací, i poptávky, tedy byznysu a státní správy.
  • Reforma sestává ze 30 opatření rozdělených do 6 tematických bloků, které odpovídají prvkům systému dle následujícího schématu. Schéma ilustruje nutnost propojení celého systému. Opatření jsou v různé fázi plnění, jsou navržena tak, aby mohla být implementována do poloviny roku 2025 za předpokladu zapojení všech klíčových aktérů.