podkladový obrázek

Posílení soukromých investic

Vlajková aktivita:

Investiční fond pro transfer

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou navrhnout nastavení tzv. fondu fondů pro transferové aktivity, tj. seedové a pre-seedové investice specificky do spin-off společností výzkumných organizací, s cílem financovat tyto aktivity primárně ze soukromých prostředků.

Podpůrná opatření:

  • V rámci publicity se zaměřit na specializované VC (venture capital) fondy, prezentovat jejich transferové projekty, podpořit jejich napojení na vznikající fond fondů.
  • V rámci publicity se zaměřit na další možnosti financování výzkumu a vývoje zejména vyplývající z nastavení nepřímé podpory a motivovat tak soukromé investory k zaměření na transferové aktivity.