podkladový obrázek

Posílení transferového ekosystému

Vlajková aktivita:

Posílení pozice transferových kanceláří a inovačních center

Podpořit možnosti transferových kanceláří využívat kapacity jiných organizací, posílit transferové aktivity regionálních inovačních center, stanovit roli případné centrální transferové autority, vytvořit katalog příkladů dobré praxe, v rámci publicity akcentovat zpřehlednění inovačního ekosystému a role jednotlivých aktérů, např. inkubátorů, vědecko-technických parků, digitálních hubů, kompetenčních center apod.

Policy labs

Podpořit vznik několika Policy labs na univerzitách či ústavech Akademie věd ČR, které budou koncentrovat aktivity zaměřené na naplňování výzkumných potřeb státní a veřejné správy.

Podpůrná opatření:

  • Nastavit strategii publicity transferu znalostí s důrazem na úspěšné příběhy a zapojit do ní klíčové aktéry v této oblasti. V rámci publicity akcentovat různé podoby transferových kanceláří, odpovídající odlišným podmínkám jednotlivých výzkumných organizací, a to včetně různé míry propojení s dalšími institucemi.
  • Vytvořit metodické doporučení pro nastavení KPIs (key performance indicators) transferových kanceláří.