" />
podkladový obrázek

Konference k představení reformy transferu znalostí

Konference k představení reformy transferu znalostí proběhne 25. 1. 2024 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze.

Záznam konference:Program:

13:00-13:25 Představení reformy transferu

 • Petr Fiala (premiér ČR)
 • Iliana Ivanova (eurokomisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež) - videozdravice
 • Helena Langšádlová (ministryně pro vědu, výzkum a inovace)

13:25-14:10 Úvodní diskuzní panel

 • Helena Langšádlová (ministryně pro vědu, výzkum a inovace)
 • Vít Horký (zakladatel Czech Founders)
 • Martin Jahn (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR)
 • Milena Králíčková (předsedkyně České konference rektorů)
 • Tomáš Salomon (CEO České spořitelny, viceprezident České bankovní asociace)
 • Eva Zažímalová (předsedkyně Akademie věd ČR)

14:30-15:10 Orientace byznysu na výzkum a vývoj

 • Martin Jahn (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, člen představenstva pro prodej a marketing Škoda Auto)
 • Jakub Nešetřil (podnikatel, zakladatel Česko.Digital)
 • Monika Štěpánová (ředitelka Lightly Technologies)
 • Josef Švejda (finanční ředitel onsemi)

15:10-15:50 Orientace výzkumných organizací na transfer

 • Pavel Doleček (náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace)
 • Ilona Müllerová (místopředsedkyně Akademie věd ČR)
 • Tomáš Polívka (místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace)
 • Ondřej Dammer (operační ředitel výzkumného clusteru The Parc, člen Vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT)

16:05-16:45 Posílení transferového ekosystému

 • Eva Janouškovcová (předsedkyně Transfera.cz, ředitelka CTT Masarykovy univerzity)
 • Daniel Münich (ředitel Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA, CERGE-EI)
 • Otomar Sláma (předseda správní rady Charles University Innovations Prague a.s., člen kolegia rektorky UK pro znalostní a technologický transfer)
 • David Uhlíř (ředitel pro strategii, Jihomoravské inovační centrum)

16:45-17:25 Bezpečné a transparentní legislativní prostředí

 • Martin Fusek (ředitel IOCB Tech)
 • Kateřina Hartvichová (patentová zástupkyně, HARBER IP)
 • Jana Havlíková (náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace)
 • Jan Urban (vedoucí odboru pro transfer technologií a fundraisingu ČVUT)

17:40-18:20 Cílená a efektivní veřejná podpora

 • Jiří Homola (místopředseda Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace)
 • Petr Konvalinka (předseda Technologické agentury ČR)
 • Petr Kubečka (ředitel Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci)
 • Alice Valkárová (členka vědecké rady ERC, členka předsednictva GA ČR)

18:20-19:00 Posílení soukromých investic

 • Andrea Ferjenčíková (zástupkyně skupiny Evropské investiční banky v ČR)
 • Petr Očko (vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu)
 • Zuzana Picková (ředitelka Czech Private Equity & Venture Capital Association)
 • Jan Seger (ředitel útvaru Financování a poradenství, Česká spořitelna, a.s.)

19:00-19:30 Oficiální zakončení konference

19:30-21:30 Networking

konferenci moderuje Nikita Poljakov